Obsah

Slávnostná sv. omša pri príležitosti 25. výročia posvätenia kostola

Dňa 18. septembra 2019 sa v našej obci konala slávnostná sv. omša pri príležitosti 25.výročia posvätenia nášho kostola Božského srdca Ježišovho, ktorú slávil otec biskup František Rábek. Jeho excelenciu otca biskupa v mene našej obce privítala pani starostka Erika Mojáková. V mene veriacich z obce Hôrky, ale aj prítomných hostí vyjadrila radosť z toho, že prijal pozvanie. Sv.omšou sme poďakovali, že už 25 rokov sa môžeme pravidelne zúčastňovať slávenia svätých omší v našom kostole. Na záver sv. omše p. starostka poďakovala i správcovi našej farnosti, pánu farárovi Danielovi Šedíkovi, ako i pánom kaplánom Róbertovi Hanuliakovi a Rastislavovi Najdekovi.