Obsah

Hodové slávnosti 2019

30. júna 2019 sme slávili v našej obci 6. ročník Hodových slávností. Tradične sme ich začali slávnostnou sv. omšou o 12.00hod a od 15.00hod sme na námestí pokračovali pestrým kultúrnym programom.