Obsah

Deň starších

I v roku 2019 sme privítali našich starších spoluobyvateľov v kultúrnom dome, kde bol pri príležitosti mesiaca úcty k starším pre nich pripravený kultúrny program a pekný darček.