Obsah

Brigáda "Vyčistíme si našu obec"

V sobotu 27. apríla sme už tradične organizovali brigádu na skrášlenie našej obce. Počasie nám prialo, podarilo sa nám toho veľa urobiť. Vysadili sme kríky pri detskom ihrisku, cintoríne, upravili okolie pri kríži na Skotni, kde sme dosadili kríky a kvety a tiež vyčistili potok "Hore jarky".
Ďakujem všetkým zúčastneným – dobrovoľníkom za ich účasť a vykonanú prácu a tiež naším pani kuchárkam zo ZŠ za navarenie výborného guláša pre brigádnikov.
Zúčastnení: Hübner Martin, Ivan Chobot, Jozef Machara, Peter Moják, Pecková Dagmar, Žofia Drdáková, Barčiak Vladimír, Ladislav Kačiak, Šmehyl Jaroslav, Bohumil Frátrik, Taška Ľubomír, Špánik Milan, Špániková Monika, Anna Macharová. Zapojili sa i deti: Valuchová Lujza a Matúš Šmehyl, ktorý bol najmladší účastník brigády.

Erika Mojáková
starostka obce