Obsah

Slávnostné uvítanie detí

V stredu 16.mája 2018 sa v obradnej sieni Obecného úradu vo Hôrkach konala slávnosť "Uvítania detí do života" obce Hôrky.

    V stredu 16.mája 2018 sa v obradnej sieni Obecného úradu vo Hôrkach konala slávnosť "Uvítania detí do života", ktorá bola spojená so  zápisom do slávnostnej kroniky obce Hôrky.
    Pozvaní boli rodičia so svojimi detičkami, na úvod im deti zo ZŠ s MŠ Hôrky a ĽŠU Kysucký Lieskovec predviedli pekný kultúrny program. Po ňom nasledoval príhovor starostky obce, ktorá privítala deti do života obce.  Starostka obce popriala rodičom veľa zdravia, šťastia a trpezlivosti pri výchove ich detí a vyslovila presvedčenie, že sa stanú neoddeliteľnou súčasťou obce. 
     Detičky, vitajte medzi nami, občanmi Hôrok!