Obsah

Prednáška o kompostovaní 07.11.2018

Obec Hôrky v spolupráci s priateľmi Zeme zorganizovali prednášku - Kompostovanie v kompostéroch, ktorá sa uskutočnila dňa 07.11.2018 o 17.30 hod v Kultúrnom dome vo Hôrkach.
Obec Hôrky uspela v rámci výzvy na realizáciu projektu kompostovania a predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu na jej území a na tento účel získala z Kohézneho fondu dotáciu.
Získanie kompostéra do svojej záhradky je v rámci projektu podmienená trvalým pobytom v obci Hôrky a účasťou na prednáške KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH. Projekt je spolufinancovaný európskou úniou.

Erika Mojáková
starostka obce