Obsah

Osadenie Vianočného stromu

Už tradične sme i tento rok osadili vianočný strom na obecnom námestí, ktorý rozsvieti sv. Mikuláš 6. decembra s vianočným stromom pri kostole a osvetlením v obci.