Obsah

Fašiangy 2018

Fašiangy

       I tento rok bol v sobotu 03.02.2018 v našej obci Fašiangový sprievod masiek – „Chodenie po kobolici". Je to dlhoročná tradícia, ktorá  pretrváva vďaka dobrovoľníkom. Sprievod masiek s doprovodom výbornej  muziky postupne prechádzal ulicami obce a vchádzal do každého dvora s otvorenou bránou, kde na nich už čakali domáci s napečenými šiškami alebo inými dobrotami,  Každý, kto mal chuť si s maskami i zatancoval.

Dobrovoľníci, ktorí chodili ako masky sa rozlúčia s fašiangami v utorok 13.02.2018 pred Popolcovou stredou pochovaním basy „s plačkami“ v kultúrnom dome.