Obsah

Divadelná inscenácia Škriatok

Dnešné nedeľné popoludnie 17.júna 2018 v našom kultúrnom dome hosťovalo ochotnícke divadlo z Dolného Hričova s divadelnou inscenáciou Ferka Urbánka "Škriatok".
Ďakujem za krásny kultúrny zážitok.