Obsah

Deň starších

V nedeľu 21. októbra sme privítali našich spoluobčanov vo veku od 62 rokov v kultúrnom dome na spoločenskom posedení pri príležitosti úcty k starším. Pani starostka na úvod všetkých privítala a po príhovore v mene obce popriala tohtoročným jubilantom všetko najlepšie.
Pekný program si pripravili deti z materskej a základnej školy, po ktorom sa predstavil spevácky súbor Tri doliny. Na záver všetci pozvaní hostia dostali pekný darček.