Obsah

Brigáda na skrášlení obce

5. máj 2018

      V sobotu 5. mája sme i tento rok organizovali brigádu na skrášlenie našej obce. Počasie nám prialo a napriek nízkej účasti sa nám podarilo toho veľa urobiť. Vysadili sme 13 stromov, upravili okolie pri kríži na Skotni, kde sme vysadili kríky a kvety a tiež vyčistili potok "Hore jarky".

     Ďakujem všetkým zúčastneným – dobrovoľníkom za ich účasť a vykonanú prácu a tiež naším pani kuchárkam zo ZŠ za navarenie výborného guláša  pre brigádnikov.

Zúčastnení:Hübner Martin, Valúch Martin, Ivan Chobot, Jozef Machara, Peter Moják, Maroš Moják, Hübnerová Jana, Pecková Dagmar, Žofia Drdáková, Daniel Drdák, Barčiak Vladimír, Vojtek Miloš, Ladislav Kačiak, Valúchová Ivana. Zapojili sa i deti: Valuchová Lujza a Valúchová Klára.

 

 

                                                                                                    Erika Mojáková

                                                                                                    starostka obce