Obsah

Vianočná kapustnica

1O. december 2017

     Druhá adventná nedeľa je v kalendári obce nedeľou vianočných dielní spojených s vianočnou kapustnicou.Už tradične sme sa stretli 10. 12. 2017 v kultúrnom dome pri pečení a zdobení vianočných perníčkov, výrobe vianočných ozdôb a pečení vianočných oblátok pri vianočných koledách. Kapustnica s punčom všetkým veľmi chutili. Na vianočných dielňach sme  vyhodnotili aj výtvarnú súťaž pre deti „Vianoce na dedine“, všetky zapojené výtvarne diela boli víťazné.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli k vytvoreniu dobrej atmosféry a tiež tým, ktorí navarili kapustnicu, detský punč a tiež pánu Hruškovi, ktorý prispel sponzorsky a navaril punč.
         Erika Mojáková
         starostka obce