Obsah

Otvorenie detského ihriska

V piatok 3. novembra 2017 sme slávnostne otvorili nové detské ihrisko.Medzi hosťami boli i zástupcovia z nadačného fondu Mobis v Nadácií Pontis, garant tohto projektu pán Korbel, správca našej farnosti vdp. Mgr. Daniel Šedík, ktorý ihrisko vysvätil a následne starostka obce s deťmi a pánom Korbelom slávnostne prestrihli pásku a otvorili ihrisko pre všetky deti.
Prajeme deťom,aby sa im ihrisko stalo miestom dobrej zábavy!
Erika Mojáková
starostka obce