Obsah

Osadenie Vianočného stromu na námestí

V piatok 1. decembra sme na námestí pri obecnom úrade osádzali Vianočný strom , ktorý rozsvietime na sviatok sv. Mikuláša. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri jeho osádzaní, ako i rodine Štefancových, ktorá nám tento krásny strom darovala.

vianočný strom