Obsah

Mikuláš 2017

V sobotu 6. decembra 2017 sme s pánom farárom Danielom Šedíkom v našom kostole privítali sv. Mikuláša, ktorý priniesol deťom spolu s anjelmi pekné darčeky. Deti z Malých pastiliek nám i Mikulášovi zaspievali vianočné pesničky a nakoniec smespolu rozsvietili vianočný strom.