Obsah

Deň starších

Už tradične sme sa stretli v októbrovú nedeľu na príjemnom posedení s našimi staršími obyvateľmi pri príležitosti úcty k starším. Spoločne sme popriali všetko dobré tohoročným jubilantom.Pekný kultúrny program si pripravil deti z MŠ a ZŠ ako i folklórny súbor Tri doliny od Žiiny.