Obsah

Uvítanie detí do života v obci Hôrky 2016

Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto sme sa rozhodli obnoviť v našej obci slávnosť uvítania detí do života.

Dňa 2.júna 2016 v novozrekonštruovanej  obradnej sieni Obecného úradu vo Hôrkach sa konala slávnosť „Uvítanie detí do života".

    V obci Hôrky, za obdobie od januára 2015 do mája 2016 pribudlo 8 najmenších občanov a to: Samuel Sagan, Jozef Leonard Kováčik, Matúš Úkrop, Natália Krajčiová, Adriána Kadáková, Amélia Philippová, Katarína Jahvodková, Natália Svobodová.

   Starostka obce Erika Mojáková všetkých srdečne privítala a popriala deťom a rodičom všetko len to najlepšie. Následne sa rodičia zapísali do Kroniky obce Hôrky a prevzali si od pani starostky vecné darčeky. Kultúrnym programom spríjemnili posedenie deti z MŠ a ZŠ Hôrky.