Obsah

Jarná brigáda

Dňa 23.04.2016 pri príležitosti Dňa Zeme sa konala Jarná brigáda organizovaná obcou. Touto cestou veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným – dobrovoľníkom za ich účasť a vykonanú prácu.

Zúčastnení: Šmehyl Jaroslav, Hübner Martin, Valúch Martin, Pavol Singer, Ivan Dolinajec, Ivan Chobot, Peter Michalovič, Peter Sagan, Peter Moják, Maroš Moják, Libor Frátrik, Marek Stískal, Peter Gír, Milan Kuric, Kmotorka Jozef ml., Chladek Peter, Vojtek Miloš st., Marušák Michal, Šmehylová Andrea, Hübnerová Michala, Hübnerová Jana, Pecková Dagmar, Kreanová Daniela, Kreanová Alexandra. Zapojili sa i deti: Šmehyl Matúško, Valuchová Lujza, Valúchová Klára.

 

Erika Mojáková

starostka obce