Obsah

Oslavy 30.výročia otvorenia MŠ vo Hôrkach

Dňa 29.04.2015 sme na slávnostnej akadémii oslávil krásne tridsiate „narodeniny“ našej materskej školy.

30 rokov je obdobie,  ktoré nás núti zamyslieť sa, vrátiť sa v myšlienkach späť a trochu si zaspomínať, či na veselé detské príbehy, šťastné ale niekedy aj uslzené tváričky, na všetky pani učiteľky, tety, ktoré za toto obdobie v nej pôsobili a  mnohé aktivity pre deti. Sama škôlka prešla mnohými zmenami stavebnými či personálnymi. Všetky boli uskutočňované s túžbou posunúť úroveň škôlky dopredu. Z pôvodnej jednotriedky máme dnes modernú štvortriednú MŠ s krásnym areálom, ktorý neustále po malých krôčikoch dotvárame. Tento rok sa deti môžu tešiť na nové dopravné ihrisko a verím, že sa nám postupne podarí dokončiť i výmenu okien a jej zateplenie.

                 Za celé pedagogické majstrovstvo, lásku a neobyčajnú trpezlivosť patrí poďakovanie a úcta všetkým zamestnancom, ktorí v nej pôsobili i tým, ktorí v nej pôsobia. V mene obce posielam veľké ďakujem pani riaditeľke, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôlky nielen za jej úspešný chod ale i  za pocit  rodinnej atmosféry, ktorá na nás dýcha z každého jej kúta.

            Do ďalších desaťročí prajem našej škôlke ešte veľa veselých a šťastných detí. Nech v nej nikdy neutíchne štebot a smiech, ktorý ju napĺňa spokojnosťou.

Erika Mojáková

starostka obce