Obsah

Váľanie mája 2014

V sobotný podvečer mládenci a muži z našej obce prišli zvaliť obecný máj, ktorý sa celý mesiac hrdo týčil pred kostolom.

Povzbudiť ich prišli veľkí i malí spoluobčania. K príjemnej atmosfére prispel i Bohumil Frátrik ml. so svojou hudbou.

Večer o 19.00hod na starom školskom dvore bola pri tejto príležitosti májová veselica. Hoci počasie moc neprialo, zábava bola výborná.