Obsah

Deň matiek 2014

V nedeľu 11. mája 2014 o 15.00hod sme sa stretli v našom kultúrnom dome na oslave sviatku Dňa matiek.

Mamám, starým mamám a prastarým mamám v slávnostnom  príhovore  starostka obce vyjadrila  úctu a vďaku. Deti z Materskej školy a Základnej školy  potešili  krásnymi básničkami a pesničkami. Kultúrny program obohatili spevácke súbory Hôrčan a Zlaté pastilky v dvoch zoskupeniach - deti  a zmiešaný zbor. Mamy sa potešili i malému darčeku.