Obsah

Hôrecká žaba 2009

27.9.2009 - 23. ročník turistického pochodu

Trasa:

10 km, (vlastné značenie), prevýšenie 225m n.m. 
- miniamfiteater Hôrecké kopce (416,3 m n.m.) 
- nad Hájikom
- Veľké Hradisko (641,3 m n.m.) 
- cieľ Hôrecké kopce. Prichod do cieľa do 15:00 h.