Obsah

Obradná sieň, zasadačka OÚ po rekonštrukcii

Obradná sieň, zasadačka OÚ po rekonštrukcii

Vážení občania,  

    v máji 2016 sme svojpomocne zrekonštruovali priestory obradnej siene Ocú Hôrky, ktorá slúžila i ako zasadacia miestnosť pre zasadnutia OZ obce Hôrky. Rekonštrukciou prešli steny, ktoré boli pod starými preglejkovými obkladmi zvlhnuté a popraskané, strop, z ktorého sa uvoľňoval obklad a hrozilo jeho spadnutie a následne i výmena podlahy.

Novozrekonštruované priestory budú slúžiť na slávnostné príležitosti, zasadnutia OZ, nakoľko máme v našej obci Matričný úrad slúžia i ako sobášna sieň.

 

                                                                          Erika Mojáková

                                                                          starostka obce