Obsah

Zahájenie rekonštrukcie ZŠ s MŠ Hôrky dňa 29.7.2009

Zahájenie rekonštrukcie ZŠ s MŠ Hôrky dňa 29.7.2009