Obsah

Výmena okien v telocvični pri ZŠ s MŠ Hôrky

V telocvični pri našej základnej škole sa nám podarilo zrealizovať na konci novembra 2018 výmenu okien na jej prízemí.