Obsah

Výmena okien v telocvični II. etapa

V roku 2019 sme pokračovali vo výmene okien v telocvični pri ZŠ s MŠ Hôrky, v II. etape sme dokončili kompletnú výmenu okien.