Obsah

Výmena brány na miestnom cintoríne

V tomto roku dostal cintorín novú hlavnú bránu, madlo popri chodníku spolu so zábradlím pri schodoch a zadnú bránu nahradila po menších úpravách pôvodná hlavná brána, ktorú čaká ešte nový náter.