Obsah

Vybudovanie rampy pri Kolečku

Po majetkovom vysporiadaní pozemkov na Kolečku v prospech obce sme v roku 2019 nahradili pôvodnú už nefunkčnú rampu novou a osadili stĺpiky na zabránenie prejazdu áut pomedzi stromy.