Obsah

Vybudovanie osvetlenia a ostrovčekov k priechodom

Na Hlavnej ulici z dôvodu zvýšenia bezpečnosti sme vybudovali prípravu na 2 priechody pre chodcov, pri autobusovej zastávke Zvonica a školskej zastávke - osvetlenie priechodov a vybudovanie ostrovčekov s úpravou chodníka.