Obsah

Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky - rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu

V roku 2019 sme sa už po druhý krát prihlásili do projektu na základe výzvy Slovenského futbalového zväzu, kde sme boli úspešní. Slovenský futbalový zväz prispel Obci Hôrky na rekonštrukčné práce zázemia futbalového štadiónu finančnými prostriedkami vo výške 10 000 eur. Práce sa zrealizovali v mesiaci jún 2020.
„Dotácia nám pomohla pri prácach na rekonštrukcii celého zázemia - šatní, miestností pre rozhodcu, chodby, či sociálnych zariadení.
Financie zo SFZ nám síce nepokryli všetky výdavky na rekonštrukciu, časť sme uhradili i z obecnej kasy, no veľmi nám pomohli.