Obsah

Úprava priestoru pri kaplnke pri futbalovom ihrisku

Priestor okolo kaplnky pri futbalovom ihrisku, ktorá je v blízkosti hlavnej cesty sme v tomto roku upravili. Vybudovali sme schody ku kaplnke a vysadili celý svah, na ktorom je osadená.