Obsah

Úprava chodníka na autobusovej zastávke na Hlavnej ulici a vyznačenie priechodov

Na Hlavnej ulici bola dokončená úprava chodníka na autobusovej zastávke pri škole smer Bitarová a následne boli vyznačené priechody pre chodcov pri obidvoch zastávkach na Hlavnej ulici.