Obsah

Rekonštrukcia ulíc Krátka a Dlhá

V auguste 2020 prešli rekonštrukciou časti miestnych komunikácií - časť Ul. Krátka a 1. etapa časť Ul Dlhá - od križovatky Agátové námestie po križovatku Ul. Krátka.