Obsah

Rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu a striedačiek náhradníkov

V auguste - septembri 2020 obec Hôrky zrealizovala z vlastných finančných zdrojov rekonštrukciu tribúny futbalového štadiónu a striedačiek náhradníkov. Obe už boli v havarijnom stave, verím, že ich rekonštrukcia bude prínosom ako futbalistom tak i všetkým priaznivcom futbalu.
Erika Mojáková
starostka obce