Obsah

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ

V roku 2019 prešlo sociálne zariadenie na prízemí MŠ kompletnou rekonštrukciou.