Obsah

Rekonštrukcia priestorov pred kostolom

V októbri 2 020 sme sa spolupodieľali na úprave priestoru pred hlavným vchodom do kostola. Prácou pomohli dobrovoľníci, ktorí vysekali betón, pôvodnú dlažbu a uložili novú dlažbu na celý priestor. Dlažbu sponzorsky venoval náš obyvateľ pán Hrnko. Následne sme osadili pred oboma vchodmi lavičky. Boli vymenené drevenné časti zábreadlia.