Obsah

Rekonštrukcia detského ihriska na futbalovom ihrisku

Pôvodné detské ihrisko na futbalovom ihrisku nespĺňalo z hľadiska funkčnosti ani bezpečnosti svoju úlohu, preto sme pristúpili k jeho kompletnej rekonštrukcii.
Erika Mojáková
starostka obce