Obsah

Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici, osadenie zábradlia pri školskej zastávke

V tomto roku sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu ďalšej časti chodníka na Hlavnej ulici ako i osadiť zábradlie nad škoskou zastávkou, čím sme prispeli k zvýšeniu bezpečnosti.