Obsah

Rekonštrukcia autobusovej zastávky "Zvonica"

V októbri 2018 bola vykonaná kompletná rekonštrukcia autobusovej zastávky "Zvonica".