Obsah

Oprava fasády Domu smútku a Hasičskej zbrojnice

Budova Domu smútku a Hasičskej zbrojnice po oprave fasády 2018. V roku 2019 sme osadili pred domom smútku lavičky a kvetináče s výsadbou. V roku 2020 bola nainštalovaná strieška nad vchodom do Domu smútku.