Obsah

Multifunkčné ihrisko

V roku 2019 sme po získaní nenávratného príspevku 95 565,60 € vybudovali v priestoroch areálu ZŠ s MŠ Hôrky vybudovali multifinkčné ihrisko.