Obsah

Dobudovanie autobusovej zástavky pri ZŠ

V mesiaci júl 2018 sme pri ZŠ dobudovali autobusovú zástavku, veríme, že nová zástavka spríjemní cestujúcim čakanie na autobus.
Erika Mojáková
starostka obce