Obsah

Budovanie detského ihriska

V roku 2017 sa Obci Hôrky podarilo aj vďaka podpore z nadačného fondu Mobis v Nadácií Pontis vybudovať nové detské ihrisko.
Veríme, že sa ihrisko stane vyhľadávaným miestom stretávania sa rodín, miestom nových kamarátstiev a dobrej zábavy pre naše deti.