Obsah

Brigáda na dokončenie detského ihriska

V sobotu 21. 10. 2017 sme mali brigádu na detskom ihrisku. Napriek zlému daždivému počasiu sa podarilo urobiť veľa práce, natiahlo sa oplotenie, naviezol a vyrovnal štrk na celom detskom ihrisku ako i terénne úpravy v okolí ihriska.
Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa zapojili.
Erika Mojáková
starostka obce