Obsah

Výzva občanom-parkovanie, odstránenie prekážok pri miestnych komunikáciách

Typ: ostatné | náš tip
Vážení občania,

Obec Hôrky, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 2 ods. 2 zákona SNR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upozorňuje

občanov obce, že podľa § 23 ods. 1  zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla  na miestnej komunikácii musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre  oba smery jazdy. To znamená, že v podmienkach obce Hôrky, vzhľadom na nedostatočnú šírku miestnych  komunikácií, je státie motorových vozidiel na nich zakázané priamo zákonom o cestnej premávke. Zastavenie a státie je ďalej podľa § 25 ods. 1 písmeno s) citovaného zákona, zakázané aj na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, teda aj na zelených pásoch vedľa miestnych komunikácií.

Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa § 20 ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách na vozovke a krajniciach diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nesmú sa s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Preto Vás žiadame o odstránenie rôznych pevných prekážok (napr. veľké kamene, pneumatiky, stavebný materiál a pod. ), ktoré ste si umiestnili pred svojím pozemkom.

Vážení občania, veríme, že svojim postojom prispejete aj Vy k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách v obci, hlavne s ohľadom na bezpečnosť chodcov a cyklistov.

                                                              Erika Mojáková, starostka obce


Vytvorené: 19. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2021 11:11
Autor: Správce Webu