Obsah

Upozornenie

Typ: ostatné | náš tip
Vážení občania,
• upozorňujeme Vás, že vyvážanie drobných stavebných odpadov a biologického odpadu na verejné priestranstvá je nezákonné, za priestupok voči verejnému poriadku je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 €.
• na bioodpad, ktorý Vám vznikne pri údržbe hrobových miest je v zadnej časti cintorína umiestnené kompostovacie silo. Do kompostovacieho sila môžete vkladať výhradne len bioodpad! (odpad rastlinného pôvodu - pokosenú trávu, seno, slamu, suché lístie,odumreté časti rastlín, burinu, bylinky, kvety)
• je zakázané vypúšťať odpady zo žúmp a septikov a iné látky, ktoré by mohli ohrozovať prirodzenú faunu alebo hrubo narušovať vodný tok. Majitelia žumpy sú povinní zabezpečiť zneškodnenie takéhoto odpadu individuálne organizáciou vlastniacou na túto činnosť povolenie, v prípade záujmu odvoz fekálií zabezpečuje obecný úrad podľa ohlásenia občanov.
Erika Mojáková
starostka obce

Vytvorené: 28. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2020 14:55
Autor: Správce Webu