Obsah

Prerušenie distribúcie elektriny 24. 04. 2018

Typ: ostatné
v termíne od: 24.04.2018 08:00 do: 24.04.2018 14:00
bude prerušená distribúcia elektriny

Vážení občania,

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamuje, že v termíne od: 24.04.2018 08:00 do: 24.04.2018 14:00

bude prerušená distribúcia elektriny pre
  odberné miesta určené v rozdeľovníku z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
 

                                                                                                                                         Erika Mojáková

                                                                                                                                         starostka obce

Rozdeľovník:
tu ku stiahnutiu


Príloha

Vytvorené: 4. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2018 15:01
Autor: Správce Webu