Obsah

Predchádzanie vzniku požiarov

Typ: ostatné | náš tip
Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom

Vážení občania,

zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä - nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, - nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, - nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, - dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha. V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä - uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu, - vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb - bezodkladne ohlásiť vznik požiaru, - poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru.

Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.

 


Vytvorené: 22. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2019 09:24
Autor: Správce Webu