Obsah

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne - Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Typ: ostatné
Oznamujeme Vám, že v mesiacoch jún až november 2020 bude v našej obci prebiehať miestne prešetrovanie objektov ZBGIS terénnymi pracovníkmi. Podľa par. 4 zákona NR SR č. 215/95 Z.z. o geodézii a kartografii Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra. ZBGIS - Základná báza údajov pre geografický informačný systém je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. Terénny pracovník je poverený zisťovať vlastnosti objektov ZBGIS v teréne, ktoré nie je možné zistiť inými metódami a zároveň vykonáva kontrolu už zozbieraných údajov. Terénny pracovník neprešetruje žiadne vlastnícke vzťahy ani nič súvisiace s katastrom nehnuteľností.

Erika Mojáková
starostka obce


Vytvorené: 2. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 6. 2020 09:20
Autor: Správce Webu