Obsah

Oznam - Informačný leták

Typ: ostatné | náš tip
Oznam - Informačný leták

Obec Hôrky Informačný leták

Vážení spoluobčania,

dňa 05.09.2020 (v sobotu) Vás pozývame na brigádu “Úprava areálu Kolečka“ Začíname o 8.00hod na Kolečku, budú sa robiť terénne úpravy, čistenie priestoru, demontáž oplotenia. Prineste si náradie – hrable, motyky, lopaty,.. a dobrú náladu. Na brigádnikov čaká občerstvenie.

oznamujeme vám, že v našej obci prebehne jesenný zber objemného odpadu a elektroodpadu:

- zber elektroodpadu v termíne od 03.09.2020 do 16.09.2020. Elektroodpad môžete odovzdať na obecný úrad počas úradných hodín.

 

 

- na zber objemného odpadu z domácností a drob. stavebného odpadu budú pristavené veľkoobjemové kontajnery 11.09.2020 – 12.09.2020 pri „starom obchode“ a pri trafostanici. Do kontajnerov sa zakazuje ukladať nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľné odpady a odpady, ktoré sa môžu separovať.

upozorňujeme občanov, že vyvážanie drobných stavebných odpadov a bio odpadu na verejné priestranstvá je nezákonné, za priestupok voči verejnému poriadku je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 € v zmysle §3 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

vyzývame vás každý individuálne prispieť k vyčisteniu našej obce uprataním a kosením verejných priestranstiev, k odstráneniu skládok materiálov pred Vašimi dvormi.

upozorňujeme občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu a separovaniu odpadu a ukladali ho stlačený do určených nádob, nie vedľa nich, odpad mimo zbernej nádoby je čiernou skládkou.

 

Erika Mojáková

starostka obce


Vytvorené: 2. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2020 11:16
Autor: Správce Webu